Zombie Avenger (4.86 MB) được thêm vào 21 May 2017 74 số lần chơi 1 Người chơi, Flash, Hành động, Shoot 'Em Up, Platforms, Zombie, Side Scrolling, Miễn phí

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

Shoot the zombies as you work towards the end to reach the boss. Kill zombies until he appears.

Các điều khiển game:

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang