Zeromatter (647 KB) được thêm vào 22 Dec 2006 5,578 số lần chơi Arcade, 2 Người chơi, 1 Người chơi, Flash, Hành động, Vũ trụ, Tàu Vũ trụ, Miễn phí

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
62.3%
Không
 

Mô tả game:

This is a great wee flying game use the Up, Left and Right arrows to move and the Down arrow to shoot.

Các điều khiển game:

(Player 1) "if two players only, if player vs computer user arrow keys to control the ship"
A/W/D - Ship Control
S - Shoot
(Player 2)
Arrow Keys - Ship Control
Down Arrow Key - Shoot

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang