Wild West Boxing Tournament (1.84 MB) được thêm vào 08 Dec 2011 5,467 số lần chơi 1 Người chơi, Flash, Đấm nhau, Đấm bốc, Cao bồi, Miễn phí

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
85.71%
Không
 

Mô tả game:

Wild West Boxing Tournament is a brand new free fighting game on the internet. In this addictive fighting game you play the role of a boxer and you have to fight with other boxers. Your aim is to win the Wild West Boxing Tournament. In order to do that, you have to beat three fighters. You have to beat each of them in three rounds to go to the next town and to fight with the next fighter. Play this terrific game and try to become the winner of this fun tournament. Good luck!

Các điều khiển game:

To play this game use the Z key for left punch, use the X key for uppercut, use the C key for right punch and the space bar key for guard.

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang