Who Wants One Million? (632 KB) được thêm vào 27 Dec 2006 91,122 số lần chơi Đố từ, 1 Người chơi, Flash, Miễn phí

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
86.33%
Không
 

Mô tả game:

Based on the popular show who wants to be a millionaire?

Các điều khiển game:

Mouse - Interaction

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang