Total Drama: Rain of Terror (2.88 MB) được thêm vào 23 Jun 2014 357 số lần chơi 1 Người chơi, Flash, Mua Thiết bị Nâng cấp, Thu thập, Miễn phí, Hoạt hình

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

Pick your favorite Tv-Show character from the show Total Drama. Avoid dangerous objects falling from the sky. Collects coins to upgrade items.

Các điều khiển game:

Arrow keys to move.
Spacebar to jump.

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang