The Last Fight (3.52 MB) được thêm vào 22 Oct 2008 34,393 số lần chơi Arcade, 2 Người chơi, 1 Người chơi, Flash, Hành động, Shoot 'Em Up, Miễn phí

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
83.33%
Không
 

Mô tả game:

A Contra-like side scrolling action game!

Game controls

Player 1:
Arrow Keys - Move.
Down Arrow Key - Crouch.
X - Jump.
Z - Fire

Player 2:
W, A, S, D - Move.
F - Jump.
G - Fire.

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!
Link to Page