Steven Universe: Coloring Book được thêm vào 28 Mar 2021 114 số lần chơi 1 Người chơi, Trẻ em, Kỹ năng Dùng chuột, Tô màu tranh vẽ, Android, HTML5, Miễn phí, Hoạt hình, Di động, iPhone, iPad, Cảm ứng

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
81.0%
Không
 

Mô tả game:

it is all about Steven Universe. Are you a fan? You should be because it is very entertaining! And we have gathered all the characters in one amazing coloring book! Turn the pages to discover the amazing drawings and then choose one that you want to color. You will have a variety of colors on the right side of the screen, so pick the ones you like and fill the blanks in the drawing to make it come to life. Try to discover all the colors by using the arrow to change the palette.

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang