Speedback (678 KB) được thêm vào 06 Oct 2008 994,204 số lần chơi 1 Người chơi, Flash, Thể thao, Né tránh, Miễn phí, American Football

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
89.44%
Không
 

Mô tả game:

A real American Football. strong-arm your way into the end zone! You only have 3 touchdowns for an extra life.

Các điều khiển game:

Arrow keys- To move.
A- Stiff-arm a defender.
S- Spin to avoid.
(Only one stiff-arm and spin per possession.)

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang