Point to Point Happy Animals được thêm vào 08 Mar 2021 27 số lần chơi 1 Người chơi, Kỹ năng Dùng chuột, Động vật, Android, HTML5, Miễn phí, Di động, iPhone, iPad, Cảm ứng, Kết nối

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

This is an educational game. In this game, kids will learn to draw 11 happy animals such as lion, giraffe, rabbit and more. They can also learn the numbers and their order using this game. They have to connect the dots with the pencil in the right order to draw various animals. This game can be both educational and entertaining for kids and is suitable for age 3 to 7.

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang