Planetz: Bubble Shooter được thêm vào 07 Apr 2021 88 số lần chơi Arcade, 1 Người chơi, Vũ trụ, Kỹ năng Dùng chuột, Ghép đôi, Hành tinh, Android, HTML5, Miễn phí, Nối 3, Di động, iPhone, iPad, Cảm ứng, người bắn bóng

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

Planetz: Bubble Shooter - Arcade fun game about space and different planets. Try to collect as many as possible game points and make a new record in the leaderboard. Aim well and shoot the same color of the planet to match and collect. Play now and have fun!

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang