Papers io Mania được thêm vào 15 Oct 2019 259 số lần chơi Nhiều người chơi, Mua Thiết bị Nâng cấp, Kỹ năng Dùng chuột, Timing, Android, HTML5, Miễn phí, Hình khối, Di động, Cảm ứng, io Games, Kongregate

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

In this game, you fight for the space you share with other players/AI. But it’s not as simple as it seems. You have to outwit your opponents and take up as much space as possible at the same time. You can choose from a lot of skins for your avatar too. So what are you waiting for? Jump into it and take the whole playing field for yourself!

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang