Kitsune Zenko Adventure được thêm vào 20 Apr 2021 25 số lần chơi 1 Người chơi, Phiêu lưu, Bẫy, Platforms, Thu thập, Động vật, Side Scrolling, Nhảy, Android, HTML5, Cổ điển, Miễn phí, Di động, iPhone, iPad, Cảm ứng, Pixel

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

Ktisune Zenko Adventure is a wonderful jungle adventures game with super little fox as strong hero it combines the classical game play of retro games and some new skills of the adventure games with awesome levels! So you will be joining in thrilling world adventures to rescue your princess who is kidnapped by the evil. This game is easy to control but super addictive too that will rock you through different levels of challenging smashing, running, jumping and shooting in this dangerous jungle. In a world Adventure filled with many beautiful adventures. Have fun playing this fun platform adventure game here at Y8.com!

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang