Impostor Punch được thêm vào 25 Jul 2021 20 số lần chơi 2 Người chơi, Đánh nhau, 1 Người chơi, Phản chiếu, Đấm nhau, Android, HTML5, Miễn phí, Di động, iPhone, iPad, Cảm ứng, Pixel, Among Us

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

Impostor Punch a fun reflex action game to play. You have to punch the impostor but never hit the Human! watch out, don't hit the crewmate. be the one who hits the impostor the most and win. Play alone or for 2 players!

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang