Hidden Objects Easter được thêm vào 31 Mar 2021 66 số lần chơi 1 Người chơi, Timing, Android, HTML5, Tìm đồ, Miễn phí, Di động, iPhone, iPad, Cảm ứng, Phục sinh

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
81.0%
Không
 

Mô tả game:

Hidden Objects Easter is a classic hidden object point and click game with Easter theme. In this game you need to find some objects listed in the left side of screen. Complete the level within time to get bonus. It's fun and easy to play specially on this Easter period. Have fun playing this game here at Y8.com!

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang