Halloween Adventure (1.57 MB) được thêm vào 30 Oct 2007 2,725 số lần chơi 1 Người chơi, Flash, Hành động, Shoot 'Em Up, Miễn phí

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
79.22%
Không
 

Mô tả game:

A somewhat difficult Halloween action game. Time your jumps and actions perfectly or you may die!

Các điều khiển game:

Left / Right Arrow Keys - Move.
Up Arrow Key - Jump.
Down Arrow Key - Duck.
A - Shoot.

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang