Gravisquare được thêm vào 17 Apr 2021 68 số lần chơi Giải đố, 1 Người chơi, Platforms, Nhảy, HTML5, Miễn phí, Vật lý

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

Control a little guy who will navigate different platforms and areas where gravity changes. Your goal is to reach the exit portal which is located at the end of each of the levels. To achieve this you will have to overcome the obstacles, but also cross sections where the gravity will be different. It's up to you to solve all the challenges! This game is played with the arrow keys.

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang