Flash Trek: Broken Mirror (3.09 MB) được thêm vào 03 Jan 2008 16,692 số lần chơi 1 Người chơi, Flash, Shoot 'Em Up, Bay, Vũ trụ, Tàu Vũ trụ, Miễn phí

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
88.12%
Không
 

Mô tả game:

Flash Trek is a very complex Star Trek based strategy space game. Colonize planets, trade and combat but first of all you will have to read the tutorial!

Các điều khiển game:

Arrow Keys - Move.
1-8 - Action.
Spacebar - Fire Weapon in Slot 1.
Z - Fire Weapon in Slot 2.
X - Fire Weapon in Slot 3.
Q - Close an open window.
C - Open cargo panel.

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang