Flash Chess (101 KB) được thêm vào 29 Dec 2006 27,031 số lần chơi 1 Người chơi, Flash, Chiến thuật, Cờ vua, Cờ bàn, Miễn phí, Tư duy

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
70.75%
Không
 

Mô tả game:

Chess is an abstract strategy board game and mental sport for two players. The object of the game is to checkmate the opponent's king. This occurs when the king is under immediate attack (in check) and there is no way to prevent it from being captured on the next move. Chess is one of the world's most popular board games.

Các điều khiển game:

Use your mouse to move your piece.

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang