Find the Odd 2 được thêm vào 16 Mar 2021 63 số lần chơi Giải đố, 1 Người chơi, Kỹ năng Dùng chuột, Đố vui, Android, HTML5, Miễn phí, Di động, iPhone, iPad, Cảm ứng, Tư duy

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

It is a colorful puzzle game, in which you need to find 1 different item from a group of 4 items. To find accurate different item, you must follow the hint displayed in the screen. If you catch the different item before 25 seconds, you will get time bonus. Complete all 30 levels to win the game.

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang