Fill the Water được thêm vào 17 Apr 2021 217 số lần chơi Giải đố, 1 Người chơi, Kỹ năng Dùng chuột, Nước, Vẽ, Thu thập, Android, HTML5, Miễn phí, Di động, iPhone, iPad, Cảm ứng, Tư duy, Vật lý

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

Fill The Water is a fun arcade game in which you must fill a sad empty tank to make it fill. You must help the water to flow in the right direction. To do this you can use your creative drawing skills. There is more than enough water to fill the tank to the required amount but be careful! Spill too much water and you will need to retry the level. There are 20 challenging levels to complete. Good luck!

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang