Fighting Universe (1.85 MB) được thêm vào 04 Apr 2007 1,916 số lần chơi 1 Người chơi, Flash, Phòng thủ, Shoot 'Em Up, Vũ trụ, Tàu Vũ trụ, Platforms, Miễn phí

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
70.83%
Không
 

Mô tả game:

You must defend your planet and destroy the enemy.

Các điều khiển game:

Arrow Keys - Move.
Z - Missile
X - Bomb.

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang