Fierce Fighter (1.66 MB) được thêm vào 11 Apr 2007 4,724 số lần chơi Đánh nhau, 1 Người chơi, Flash, Hành động, Đập hết, Side Scrolling, Miễn phí

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
83.0%
Không
 

Mô tả game:

Flash side scrolling fighting game. You, Bruce Lee, have to fight your way through the enemy land full of Samurai warriors and their bosses. The yellow line means murderous look and will increase when you hit your enemy. Once the word Skill appears, you can use Tullong feet, and when word Kill appears you can use the mouse murderous action.

Các điều khiển game:

Basic controls are ARROW KEYS for movement, and "A", "S", "D", "W" KEYS to attack or block.

A- Punch.
S- Kick.
D- Power kick.
W- Block.

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang