Feed the Sheep được thêm vào 07 Jun 2020 102 số lần chơi 1 Người chơi, Kỹ năng Dùng chuột, Ghép đôi, Động vật, Android, HTML5, Miễn phí, Nối 3, Di động, iPhone, iPad, Cảm ứng, Kết nối

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

This sheep is very hungry and he really need some food. Now you can help him by finish many match3 task and get food for him. Don't hesitate, he is waiting for you. Save this little cute hungry sheep and have a good time!

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang