Extermination io được thêm vào 16 Jul 2020 55 số lần chơi Giải đố, 1 Người chơi, Bắn súng, Mua Thiết bị Nâng cấp, Giết chóc, Tiền, Súng, Mê cung, HTML5, Miễn phí, io Games, Pixel

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

Extermination is a fantastic shooting game in which you must try and eliminate every enemy on each level. Have you ever played shooting games in which is dodging will be a main theme to play? Move our little guy just as much as you can to see the opponent but you should not become a target, so they can kill instantly. Move precisely so that you can easily aim your opponents, kill them and earn money. Use the help of walls to dodge from the opponent which getting shot. Complete as many levels as you can and move your foes. Buy powerful guns and armor. If you want to change the level editor to make you own levels and share the challenging levels with your friends. As you progress you must collect money and use this money to purchase new weapons and equipment to make your character strong and survive for longer.

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang