Dragonball Z Tournament (1010 KB) được thêm vào 11 Oct 2007 127,525 số lần chơi 2 Người chơi, Đánh nhau, 1 Người chơi, Hành động, Shockwave, Miễn phí, Dragon Ball Z, Shockwave

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
88.05%
Không
 

Mô tả game:

Control your TV heroes in this tactical fighting DBZ.

Các điều khiển game:

Use Mouse to interact.

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang