Dragon Fist 3 - Age of the Warrior (4.62 MB) được thêm vào 09 Feb 2007 235,848 số lần chơi 2 Người chơi, Đánh nhau, 1 Người chơi, Flash, Hành động, Đập hết, Kung Fu, Đấm nhau, Nhiều phần, Miễn phí

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
89.2%
Không
 

Mô tả game:

Play Dragon Fist 3, a popular fighting game that is great with 2 players or single player mode. The controls are complex, so look at those before you start playing. Enjoy epic battles in this game developed by Ben Olding.

Các điều khiển game:

Read game instructions for player controls

Bình luận Spinner

Game này là một phần của bộ :Dragon Fist

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang