Dragon Ball Z Pong (150 KB) được thêm vào 14 May 2007 9,684 số lần chơi 1 Người chơi, Flash, Bóng, Miễn phí, Dragon Ball Z

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
79.21%
Không
 

Mô tả game:

Like regular Pong only with Dragon Ball Z characters and firing at enemy.

Các điều khiển game:

Mouse - Move.
Spacebar - Fire.

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang