Dragon Ball Z (663 KB) được thêm vào 27 Feb 2007 29,341 số lần chơi Đánh nhau, 1 Người chơi, Flash, Chiến đấu Đường phố, Miễn phí, Dragon Ball Z

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
81.48%
Không
 

Mô tả game:

Choose your character to fight and kill your opponent until the end

Các điều khiển game:

Arrow Keys = Movement
Space = Jump
W = Jump + Kick
S = Kick
A = Special Attack
D = Punch
E = Power up

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang