Dragon Ball Puzzle: 2 Modes (690 KB) được thêm vào 24 Feb 2014 788 số lần chơi 1 Người chơi, Flash, Xếp hình, Timing, Miễn phí, Hoạt hình, Dragon Ball Z

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
81.0%
Không
 

Mô tả game:

Dragon Ball Puzzle is another game from the genre of puzzle games, so be sure that this game is one of the best from within the genre and that after taking part in this game, you will definitely feel better, more relaxed and in a better mood than before. Is it going to be the jigsaw mode of playing or is it going to be the sliding mode of playing? Select one of these game mode and start the game. Complete the whole puzzle by placing the pieces in their right places. Turn the time of if you have problems finishing the puzzle with a limited amount of time. Enjoy the game.

Các điều khiển game:

This game is played with mouse only.

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang