Dragon Ball Fighting (4.58 MB) được thêm vào 28 Jan 2012 23,885 số lần chơi Đánh nhau, 1 Người chơi, Flash, Hành động, Rồng, Đập hết, Kung Fu, Miễn phí, Mặc định, Dragon Ball Z

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
92.19%
Không
 

Mô tả game:

The world martial arts of the General Assembly, adding more optional

characters, go and won the Conference championship in the world martial arts it!

Các điều khiển game:

Player 1:
WASD keys to move.
JKLUIO key for the attacks.

Player 2:
Arrow keys to move.
1-6 for the attacks.

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang