Yêu điều này
Crime Theft Gangster Paradise được thêm vào 26 Jan 2024 0 số lần chơi 1 Người chơi, Phản chiếu, Giết chóc, 3D, Súng, Unity3D, WebGL, Bắn súng góc nhìn người thứ ba.

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

An action-packed game experience called Crime Theft Gangster Paradise takes place in the neon-lit streets of Las Vegas. With an extensive arsenal of weaponry, fashionable outfits, and fancy vehicles, players assume the role of merciless mobsters. Take part in thrilling street racing, risk-taking missions, and shootouts while obtaining priceless riches. Greetings from the city of sin, where you can immerse yourself in wealth! Get ready to discover a world without boundaries where you are the ruler of your own new life. Make every effort to earn a huge fortune and become a billionaire as soon as possible. Be prepared to defend oneself at any time in a world without laws.

Các điều khiển game:

Bình luận Loading...

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang