Comet Buster (1.48 MB) được thêm vào 22 May 2007 1,884 số lần chơi 1 Người chơi, Flash, Shoot 'Em Up, Vũ trụ, Xâm lược Không gian, Miễn phí

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
75.0%
Không
 

Mô tả game:

Can you shoot enemies by simply choosing the right bullet color to the right enemy color for more points? Good luck pilot!

Game controls

WSAD / Arrow Keys - Move.
Mouse - Aim and shoot.
1,2,3 - Change colour.
Shift - Cycle colors.

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!
Link to Page