Caos được thêm vào 18 Apr 2021 77 số lần chơi Giải đố, 1 Người chơi, Platforms, Chữ cái, Miễn phí, Unity3D, WebGL, Tư duy, Vật lý

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

Caos is a game that moves the red object and moves C to the destination (gray part) to complete the word "Caos". Play the object platform at right position then move the C letter by pressing play at the left side. Move to the next level when you complete the Caos. The star obtained depends on the angle of C. Have fun playing this game here at Y8.com!

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang