Break the Candies được thêm vào 06 Mar 2021 40 số lần chơi 1 Người chơi, Bóng, Chướng ngại vật, Android, HTML5, Miễn phí, Di động, iPhone, iPad, Kẹo, Cảm ứng

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

Break the Candies - Welcome to interesting puzzle game, use the obstacles to move the ball in the right place and complete the level. Game has many interesting level and already available on mobile platforms. The adventure of the blue ball that you want to reach the yellow ball.

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang