Boxing Punches được thêm vào 08 Nov 2020 77 số lần chơi 2 Người chơi, Đánh nhau, 1 Người chơi, Thể thao, Mua Thiết bị Nâng cấp, Phản chiếu, Đấm nhau, Đấm bốc, Đập phá, Động vật, Android, HTML5, Miễn phí, Di động, iPhone, iPad, Cảm ứng, Click

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

Boxing Punches is a free clicker game. Wax on and punch out the competition in this hard-hitting boxing simulation where you can fight another player or go head to head with the computer in a no holds barred fight to end. Test your reflexes and click your way to victory as different enemies, objects, and bystanders pop up and disappear just as fast. If you want to build points you'll need to hit fast but also hit smart. The different objects, enemies, and bystanders are a challenge you will use to sharpen your skills. Hit the bad guys, but save the bystanders, smash the objects, and not the kitties.; We have to save the kitties, folks, we don't think that needs to be repeated. If you're feeling down a good punch-up will help you get to the top of the charts in this fast, fun, and ferocious boxing game. If you're playing on desktop you can even slide into the two-player mode and take on a friend for real in the comfort of your own home. Play this fun game only on y8.com

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang