Battle Over Berlin (434 KB) được thêm vào 04 Jun 2007 73,608 số lần chơi 2 Người chơi, 1 Người chơi, Flash, Hành động, Chiến tranh, Shoot 'Em Up, Bay, Phi cơ, Nhiều phần, Miễn phí
Hỗ trợ cho plugin Flash đã được đưa sang Trình duyệt Y8
Cài đặt trình duyệt Y8 để chơi FLASH Games
Tải Trình duyệt Y8
hoặc
Speed Math
4,620 số lần chơi
Chơi game HTML5

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
86.24%
Không
 

Mô tả game:

Fly a World War 1 biplane, and experience aerial combat in its purest form. Just the wind in your struts and blazing machine guns. Fight for the sky but watch your tail. Good luck fighter!

Các điều khiển game:

< - Fire gun.
> - Fire bomb.
Up Arrow Key - Throttle.
Left / Right Arrow Key - Pull up / down.
Down Arrow Key - Throttle down.

Bình luận

Game này là một phần của bộ :Battle Over Berlin

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang