Batman Rock 'Em Sock ' Em (4.21 MB) được thêm vào 29 Jun 2008 17,564 số lần chơi Đánh nhau, 1 Người chơi, Flash, Hành động, Thể thao, Đấm bốc, Game quảng cáo, Miễn phí

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
83.81%
Không
 

Mô tả game:

Punch your way to victory using Batman, Robin, Joker, Riddler, Penguin, Riddler, or even Catwoman.

Các điều khiển game:

Left / Right Arrow Keys - Move.
A - Left Punch.
S - Right Punch.
D - Dodge.

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang