Balls Fill 3D được thêm vào 17 Apr 2021 83 số lần chơi Giải đố, 1 Người chơi, Bóng, Chướng ngại vật, Thu thập, Miễn phí, Unity3D, WebGL, Tư duy, Vật lý

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
81.0%
Không
 

Mô tả game:

Get ready to this amazing Color Balls Fill the Basket with some focusing angles to fill the basket with number of 100 Balls to fill the balls bucket to achieve some score easily. The main game challenge is to find out how to collect color balls and collect the drop balls with some amazing tricks. You should be keenly observer how to turn ball, adjust ball, and collect balls with the board. While playing Fill the basket - Color Balls Fill you have to hold tight to set the levers and device to drop balls to fall and fill the color balls shot.

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang