Yêu điều này
Apple Shooter được thêm vào 13 Sep 2018 5,354 số lần chơi 1 Người chơi, Máu, Máu me, Kỹ năng Dùng chuột, Hoa quả, Bắn cung, Android, HTML5, Di động, Cảm ứng

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
72.09%
Không
 

Mô tả game:

Apple Shooter is an HTML5 archery game that will test your skills as an Indian warrior. Being a sharp-shooter is what this game needs since the life of your friend depends on how well you target the apple. Every time you hit the apple, the distance between you and your friend will be farther. Also, there will be some sort of a barricade to make the difficulty more advanced. Your friend's life is at risk. There's no room for mistakes so be brave and be sharp enough to target the apple and try not to kill your dear friend. Take your time in controlling the power and direction of the bow to perfect the shot and save your friend. You can play this exciting game on your mobile phones such as iPhone, Android, and even on your iPads, cool right? Play this addicting game and become an amazing Indian warrior!

Các điều khiển game:

Bình luận Loading...

Game này là một phần của bộ :Apple Shooter

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang