Two-Punch Man (8.61 MB) được thêm vào 05 Mar 2016 293 số lần chơi 1 Người chơi, Thể thao, Đấm nhau, Đấm bốc, Miễn phí, Unity3D, Unity Web Player

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

Welcome to Two-Punch man, a two button mashing fest with a hint of finesse.
Fight up against numerous opponents to take your rightful place as Champion of Boxers!
While in attacking mode press Z to jab, X to hook.
While in defense mode press Z to dodge left, X to dodge right. Press Z and X at the same time to toggle modes.
Warning: This game is not easy but definitely beatable. There's a special way to beat each opponent.

Các điều khiển game:

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang