Super Pix Quest (18.4 MB) được thêm vào 09 Jan 2014 321 số lần chơi Giải đố, Phiêu lưu, 3D, Cổ điển, Miễn phí, Unity3D

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

Defend the land of Pixellia against the invasion of the 3rd Dimension! As the brave Pix Billingsley, you will have to fight 3D enemies, solve nefarious puzzles by modifying the environment, and recolor the industrial and bland 3D world. Fight for the preservation of 2D gaming! A game by Gabriel Turcotte-Dube, Alexandra Avon Beaudoin, Philippe Lafond and Samuel Franck.

Các điều khiển game:

Arrow left/right - Move.
Space bar - Jump.
Arrow up - Flip environment.

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang