Yêu điều này
Lootout io được thêm vào 11 Jan 2024 18 số lần chơi Nhiều người chơi, Kỹ năng Dùng chuột, Giết chóc, 3D, Súng, HTML5, Bắn súng góc nhìn người thứ ba.

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
81.0%
Không
 

Mô tả game:

Lootout.io stands as an exceptional action game, inviting players to boldly plunge into its thrilling arena. Engage in intense confrontations where your mission is to eliminate every adversary that crosses your path. Fearlessly aim for headshots to maximize damage, earning valuable experience points for each victory to ascend as an elite sniper. Conserve ammunition, take a strategic breath before each shot, and wisely invest earned money in accessories like telescopic sights and extra magazines. Tackle daily missions, unlocking additional rewards to enhance your gaming experience. Immerse yourself in Lootout.io, where strategic precision and skillful decision-making lead to triumph! Enjoy playing this game here at Y8.com!

Các điều khiển game:

Bình luận Loading...

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang