Hummer Football (1.19 MB) được thêm vào 18 Nov 2007 131,600 số lần chơi 1 Người chơi, Lái xe, Thể thao, Bóng, Shockwave, Xe tải, 3D, Miễn phí, Shockwave

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.58%
Không
 

Mô tả game:

Challenge two other Hummer drivers for a match of soccer.

Các điều khiển game:

Two minutes to win the match. Use the arrow keys to move. Press Z to change car.

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang