Flappy Foodie Pig (1.36 MB) được thêm vào 29 May 2014 395 số lần chơi 1 Người chơi, Bay, Nhiều phần, Thu thập, Động vật, Miễn phí, Unity3D

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

The Hungry pig is back! Pilot your pig through sky, avoiding obstacles in your way. Simply tap to fly up, and release to let gravity take the pig down. Don’t forget to feed your pig on the way.

Flappy Foodie Pig game, as simple as it may look, is really a challenge for all players of all ages.

Các điều khiển game:

Mouse Left Click to move pig up
Release left click to move pig down

Bình luận

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang