Dennis & Gnasher Unleashed: Leg It! được thêm vào 26 Jun 2019 75 số lần chơi 1 Người chơi, Phiêu lưu, Né tránh, Thu thập, Chạy đua, Nhảy, Android, HTML 5, Miễn phí, Hoạt hình, Di động, iPhone, iPad, Cảm ứng, Thể thao cảm giác mạnh

Thẩm định con người

Cảm ơn bạn! Bình chọn của bạn đã được ghi lại và hiển thị sớm
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay có quá nhiều bình chọn !
Rất tiếc, có lỗi không mong muốn xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.0%
Không
 

Mô tả game:

Dennis & Gnasher Unleashed: Leg It! is a very hilarious observation game in which you choose your favorite character from the popular animated series and then start playing. There are thirty levels in three game locations. In each round, go on the board, collect slings, letters, overcome obstacles and run as fast as possible to the finish.

Các điều khiển game:

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!
Liên kết tới Trang