Trampoline Game (143 KB) Số lần 50,942 được chơi 1 Người chơi, Flash, Thể thao, Nhảy, Miễn phí, Thể thao cảm giác mạnh

Bạn chưa đăng nhập. Chỉ các thành viên đã đăng ký mới được bình chọn không cần xác thực.
Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký, hoặc gõ các từ dưới đây:

Cảm ơn bạn đã bầu chọn!
Bạn chỉ có thể bình chọn 1 lần trong ngày
Rất tiếc, hôm nay bạn đã bình chọn cho quá nhiều trò chơi!
Rất tiếc, có lỗi xảy ra. Vui lòng bình chọn lại sau.
loading...
Bầu chọn: Bạn có thích trò chơi này
 
80.73%
Không
 

Mô tả game:

Jump on to the trampoline and perform as many back tucks and front pikes as you can within 90 seconds.

Điều khiển game:

Press Spacebar to bend your knees. Release Spacebar to extend your body.
Press Left Arrow Key to wind up for a backward roll. Release to rotate.
Press Right Arrow Key to wind up for a forward roll. Release to rotate.
Press Down Arrow Key to Tuck.
Press Up Arrow Key to Pike.

Bình luận Spinner

Thêm game này vào trang web của bạn!
Sao chép mã này vào trang của bạn